Stickers Ads

Yakult x Zalo | Khi độ nhận diện thương hiệu được phủ sóng trên toàn Zalo

Yakult x Zalo | Khi độ nhận diện thương hiệu được phủ sóng...

Yakult Việt Nam đã phối hợp cùng Zafago Agency thiết kế một chiến lược hoàn hảo từ nhận diện thương hiệu đến tăng tương tác,...

Aeon Mall x Zalo | Phủ sóng thương hiệu mạnh mẽ bằng Zalo OA

Aeon Mall x Zalo | Phủ sóng thương hiệu mạnh mẽ bằng Zalo...

Phủ sóng thương hiệu mạnh mẽ bằng Zalo OA thông qua các chiến lược đến từ Zafago Agency đầy hiệu quả và tiềm năng