SMS Ads

ZNS - Dịch vụ nhắn tin thông qua tài khoản Zalo OA

ZNS - Dịch vụ nhắn tin thông qua tài khoản Zalo OA

<p>Dịch vụ Zalo Notification Service (ZNS)&nbsp;ra đời nhằm tận dụng mức độ phổ biến người d&ugrave;ng sử dụng Zalo tại Việt Nam để gi&uacute;p doanh...

Dịch vụ gửi tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname

Dịch vụ gửi tin nhắn thương hiệu - SMS Brandname

<p>SMS Brandname l&agrave; giải ph&aacute;p marketing nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu m&agrave; kh&ocirc;ng mất nhiều chi ph&iacute;, nhanh ch&oacute;ng v&agrave; hiệu quả...

Ra mắt giải pháp Zalo Notification Service (ZNS) hứa hẹn thay thế SMS

Ra mắt giải pháp Zalo Notification Service (ZNS) hứa hẹn thay thế SMS

Zalo Notification Service (ZNS) là một tính năng mới hỗ trợ gửi thông báo chăm sóc khách hàng tới các số điện thoại đang sử...