Zalo Contact Lead

Giới thiệu

Mô hình thu thập lead là Zalo contact và nhà quảng cáo sẽ liên hệ tư vấn cho khách hàng thông qua cuộc gọi thoại trên nền tảng Zalo, thay vì liên hệ qua số điện thoại của khách hàng như trước đây.

Ưu điểm của Zalo Contact Lead:

  • Phù hợp Nghị định 91/2020/NĐ-CP tránh các cuộc gọi rác (nếu gọi
  • điện thoại trực tiếp cho user thì dễ bị liệt vào danh sách cuộc gọi rác)
  • Đảm bảo lead thu được Zalo contact rõ ràng, không phải số điện
  • thoại không đúng.
  • Tiết kiệm chi phí gọi điện

Quá trình user sẽ nhận được cuộc gọi từ ZOA thông qua Zalo.

Các vị trí hiển thị

Màn hình của user khi nhận cuộc gọi sẽ hiển thị người gọi là OA (được sử dụng để chạy quảng cáo lấy lead)

Quy trình làm việc

Sau khi nhận được đầy đủ thông tin brief về chiến dịch từ khách hàng, chúng tôi sẽ báo giá CPL trong vòng 1 ngày làm việc

*** Loại hình thức này chỉ Book qua Agency để chạy và liên hệ để được báo giá cụ thể sớm nhất

Liên hệ:

- Hotline/Zalo: 0888040406

- Yêu cầu tư vấn tại Liên hệ

- Zalo: https://zalo.me/0888040406

- Messenger: m.me/ZafagoAgencyso1

- Facebook: facebook.com/ZafagoAgencyso1 

- Hoặc Livechat

Xem thêm: