Quảng cáo video trên Zalo

Hình thức quảng cáo dưới định dạng Video trên hệ thống Zalo Network nhằm tăng lượt tương tác và nâng cao tỷ lệ mua hàng từ người dùng so với các định dạng tĩnh khác.

Các vị trí hiển thị

Yêu cầu:

  • Hình mô tả: thể hiện hình ảnh sử dụng cho quảng cáo. Nhà quảng cáo đăng tải ảnh có kích thước 1200x627(px) và dung lượng không vượt quá 2MB.
  • Tải video lên hệ thống sử dụng cho quảng cáo, có định dạng .MP4 H.264, thời lượng tối đa 60 giây, tỉ lệ 16:9.
  • Mô tả: thể hiện thông tin ngắn gọn của sản phẩm, nội dung không vượt quá 30 ký tự.
  • Thông tin thêm: thể hiện thông tin giá sản phẩm hoặc khuyến mãi cho sản phẩm, nội dung không vượt quá 60 ký tự
  • Nội dung và hình ảnh tuân thủ theo chính sách quảng cáo của Zalo

Báo giá:

Hiện tại, Zalo đang triển khai hình thức self-service, nghĩa là người dùng tự thực hiện quảng cáo và đấu thầu, nên CPC (Cost per click) sẽ không cố định. Vui lòng liên hệ để được nhận báo giá nhanh nhất

Xem thêm:

  • Xem bộ sưu tập các mẫu quảng cáo trên Zalo: https://zafago.com/thu-vien-quang-cao-zalo
  • Tạo Oa mãi chưa được duyệt: 
  • Tạo sản phẩm bị từ chối hoặc lâu chưa được duyệt: