Quảng cáo Lead Form

Giới thiệu Zalo Lead Form

Nhằm giúp cho nhà quảng cáo của Zalo thực hiện quảng cáo và thu thập thông tin của khách hàng dễ dàng, thuận lợi hơn. Lead form của Zalo ads tương tự như một trang Landing page mà đã được điền sẵn thông tin của người nhấp vào quảng cáo (Khách hàng).

Giới thiệu Zalo Lead Form

Nhằm giúp cho nhà quảng cáo của Zalo thực hiện quảng cáo và thu thập thông tin của khách hàng dễ dàng, thuận lợi hơn. Lead form của Zalo ads tương tự như một trang Landing page mà đã được điền sẵn thông tin của người nhấp vào quảng cáo (Khách hàng).

Với Lead Form hệ thống sẽ tự động điền trường thông tin người dùng bao gồm:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Giới tính (với điều kiện là người dùng đã chủ động khai báo từ trước). 
  • Độ tuổi (với điều kiện là người dùng đã chủ động khai báo từ trước). 

Đây là hình thức phù hợp với các lĩnh vực như:

  • Bất động sản
  • Tài chính
  • Chứng khoán
  • Giáo dục
  • Thẩm mỹ viện – Spa – Nha khoa v.v…. 

Vị trí quảng cáo hiển thị: Newsfeed

Tạo form như thế nào?

Hiện tại Zalo Ads chỉ triển khai thử nghiệm cho các agency trước khi ra mắt cho tất cả nhà quảng cáo. Nên quá trình tạo form sẽ phải gửi yêu cầu cho Zalo Ads, nếu bạn không phải là agency thì có thể liên hệ Zafago để được hỗ trợ.

Thông tin bạn cung cấp để tạo form bao gồm:

1. Zalo OA ID:
2. Hình ảnh header: 1024x533
3. Tiêu đề: tối đa 50 ký tự
4. Mô tả: tối đa 180 ký tự
5. Các trường thông tin: tối đa 5 trường
6. Call to action: tối đa 50 ký tự 

Bạn muốn thử nghiệm tính năng mới Lead Form này, liên hệ Zafago để được hỗ trợ:

Xem thêm: