Quảng cáo bài viết trên Zalo

Quảng cáo bài viết trên Zalo là hình thức quảng cáo để tăng lượng truy cập về bài viết trên Zalo Official Account (Zalo OA) của doanh nghiệp/cửa hàng. Trong bài viết bạn có thể chèn sản phẩm bán hàng vào.

Các vị trí hiển thị

Yêu cầu:

  • Hình mô tả: Định dạng hình ảnh: File Jpeg, png; Kích thước: 1024x533

  • Nội dung gồm 3 phần: Chú thích, mô tả, thông tin thêm

  • Nội dung và hình ảnh tuân thủ theo chính sách quảng cáo của Zalo

Báo giá:

Hiện tại, Zalo đang triển khai hình thức self-service, nghĩa là người dùng tự thực hiện quảng cáo và đấu thầu, nên CPC (Cost per click) sẽ không cố định. Vui lòng liên hệ để được nhận báo giá nhanh nhất

Xem thêm: