Quảng cáo Album - Bài hát - Video

Hình thức quảng cáo giúp các nhà quảng cáo tăng lượng truy cập vào các Album - Bài Hát - Video trên ứng dụng Zing MP3.

Các vị trí hiển thị

Yêu cầu:

  • Có liên kết của bài hát trên mp3.zing.vn 

  • Nội dung và hình ảnh tuân thủ theo chính sách quảng cáo của Zalo

Báo giá:

Hiện tại, Zalo đang triển khai hình thức self-service, nghĩa là người dùng tự thực hiện quảng cáo và đấu thầu, nên CPC (Cost per click) sẽ không cố định. Vui lòng liên hệ để được nhận báo giá nhanh nhất

Xem thêm: