Instagram - QC tăng lượt xem video

Giới thiệu:

 

 

quang-cao-tang-luot-xem-video-tren-instagram

Chọn nhắm mục tiêu: Vị trí, thông tin nhân khẩu học, sở thích, hành vi, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng tương tự, nhắm mục tiêu tự động,..

Mục tiêu sử dụng trong kinh doanh: 

 • Số người tiếp cận

 • Tiếp cận & tần suất

 • Nhận thức về thương hiệu

 • Nhận thức tại địa phương

 • Số lần nhấp vào trang web

 • Số lượt xem video

 • Tiếp cận & tần suất

 • Chuyển đổi trên trang web

 • Quảng cáo động trên Instagram

 • Số lượt cài đặt ứng dụng di động

 • Tương tác với ứng dụng di động

Yêu cầu video:

 

Báo giá:

Liên hệ để được hỗ trợ báo giá nhanh nhất!

Quy trình làm việc:

 • Bước 1: Tư vấn, báo giá

 • Bước 2: Thanh toán trước một phần hoặc toàn phần

 • Bước 3: Thực hiện chiến dịch

 • Bước 4: Nghiệm thu và bàn giao.

 • Bước 5: Tất toán

Liên hệ:

Xem thêm:

 • Câu chuyện thành công