avatar

Đức Thịnh

Trainer Zalo Ads tại Zafago Agency, với kinh nghiệm đã từng triển khai và tối ưu hơn 200 dự án ở các lĩnh vực: Bất động sản, làm đẹp, phụ kiện, tài chính - bảo hiểm, du lịch, ... | Youtuber channel Youtube: Zafago Agnecy | Blogger tại zafago.com